First Conference of the Israel Society of Resuscitation


May 11, 2015
Leonardo City Tower
Tel Aviv
UPDATED SCIENTIFIC PROGRAM
תוכנית להורדה Brochure
  מידע כללי
  Faculty

  תכנית

Please add me to the mailing list
Name*  
E-mail*  
Country*  

מעניקי חסות ראשיים

מידע כללי

מיקום הכנס:
מלון לאונרדו סיטי טאואר
אולמי הדר
רחוב זיסמן 14, רמת גן

חניה:
יש חניה במלון. כדי להוזיל את עלות החניה (ל-40 ש”ח ליום) יש לקחת אתכם את תלוש החניה שקיבלתם בכניסה לחניון ולבקש מקצין הביטחון שבכניסה למלון לקודד את תלוש החניה. עליכם לציין לו שהינכם מגיעים לכנס החייאה. כך ביציאתכם תוכלו לשלם את המחיר המוזל.

דמי הרשמה:
משתתף רגיל חבר בחברה הישראלית להחייאה
תשלום בפועל עד 16.4.15 220 ₪ 170 ₪
תשלום בפועל אחרי 16.4.15 260 ₪ 210 ₪
הרשמה בכנס 300 ₪ 250 ₪

דמי הרשמה כוללים:
השתתפות במושבים מקצועיים, תכניה, ארוחת צהרים והפסקות קפה

ביטולים:
ביטול הרשמה עד 29.4.15 יחויב בסך 75 ₪. אין ביטולים לאחר מועד זה אך ניתן לשלוח מחליף.

תקצירים לפוסטרים:
ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר.
מועד אחרון להגשת תקצירי ההצעות לפוסטרים הינו 14.4.15.
נא לשלוח תקצירים של 500 מילים באנגלית לדוא"ל: seminars@isas.co.il

הכנס מאושר לנקודות התעדכנות של המועצה המדעית של הר"י. יש לציין מספר ת.ז. בטופס הרשמה.

ההרשמה מראש דרך האתר נסגרה.

ניתן להירשם בכנס.

ISAS International Seminars
P.O. Box 574, Jerusalem 91004, Israel  Tel: 972-2-6520574  Fax: 972-2-6520558
home   about Israel    past conferences   contact 
design : atarim